top of page
ניר.PNG

תודה שפנית אלינו,נחזור אליך בהקדם

צרו קשר

מפגעים סביבתיים פוגעים בכם? אל תישארו לבד! תביעה ייצוגית היא הכוח שלכם לשינוי!

במהלך השנים, משרדנו ייצג בהצלחה מאות תובעים בתביעות בגין מפגעים סביבתיים, בעיקר תביעות הנוגעות למפגעי רעש ורעידות עקב תנועת רכבות מוגברת.


מהם מפגעים סביבתיים?

"מפגעים סביבתיים" הם לא רק מפגעי רעש, אלא גם מטרדי זיהום אוויר, מים וקרקע, מפגעי ריח, קרינה, פגיעה בחופים, בעצים, בגנים וביערות – והרשימה עוד ארוכה. אחד המאפיינים של מפגע כזה, היא שברוב המוחלט של המקרים, הנזק ממנו אינו פרטני או מיוחד לתובע אחד, אלא משותף לקבוצה גדולה, לפעמים גדולה מאוד, של אנשים. לעתים קרובות מדובר יהיה בקבוצה בלתי מסוימת. זאת אומרת, קבוצה גדולה עד כדי כך, שלא ניתן לזהות כל אחד מן התובעים באופן אישי, אלא רק לפי שיוכו המהותי לקבוצה. לדוגמא: כל האנשים המתגוררים באזור כזה או אחר, או במרחק מסוים ממסילת הרכבת או ממפעל מזהם, וכיוצא בזה.


בדיקה לאיתור מפגעים סביבתיים


ארבעה מסלולים משפטיים – מה הדרך הנכונה עבורך?

בהקשר לכך, ניתן לתאר ארבעה מסלולים חליפיים של תביעות בגין מפגעים סביבתיים. לכל אחד מהם יתרונות וחסרונות. כל אחד מהם מתאים יותר (או פחות) למקרים טיפוסיים. אנסה לתת בהם סימנים:

  1. תביעה אישית פרטנית: תביעה של תובע יחיד בגין הנזק שנגרם לו באופן אישי עקב מפגע סביבתי. המקל הוא שהעלות של תביעה כזו עבור התובע היא גבוהה במיוחד, והגזר הוא שהפיצוי שהוא עשוי לזכות בו הוא גבוה יותר. אבל לא תמיד הנזק התובע טוען לו מצדיק מהלך כזה, ולכן התביעה מתאימה במיוחד למי שנגרם לו נזק אישי משמעותי ובר הוכחה. בדרך כלל מדובר יהיה בנזק גוף, כמו מישהו שטוען שחלה במחלה קשה (ויכול להוכיח זאת) עקב מפגע סביבתי. תאורטית, תובע יחיד יכול להשיג בתביעתו גם צו להסרת או תיקון המפגע (כמו הוראה להקים מיגון אקוסטי; להפחית רמות זיהום וכיוצ"ב), אבל כמובן שהסיכוי להשיג צו "ציבורי" כזה יהיה גבוה יותר, אם תינקט תביעה קבוצתית, באחת מן הדרכים שאציע להלן.

  2. תביעה אישית קבוצתית: בתביעה מעין זו חוברים ביחד תובעים רבים להליך אחד, ועדיין – אין מדובר בתביעה ייצוגית אלא באוסף של הרבה תביעות אישיות, שאוחדו יחד. כל אחד מן התובעים צריך לתת יפוי כוח, לספר את סיפורו ולהוכיח את תביעתו. כל אחד מן התובעים נדרש לשאת בחלקו היחסי בעלות התביעה, אם כי כמובן שכאשר העלות מתחלקת, המחיר נסבל יותר. בגלל המתכונת המאוחדת, דרך זו אינה מתאימה למי שנגרם לו נזק אישי מיוחד, כמו מחלה קשה או פגיעה ממונית. ועדיין, למרות שהפיצוי הצפוי אינו בשיעור שניתן לצפות לו בתביעה אישית, הוא בהחלט גבוה יותר מזה שניתן להשיג בתביעה ייצוגית לפי אחת החלופות שאציג לעיל. בתביעות אישיות קבוצתיות מעין אלה שבהן טיפלתי, זכו תובעים רבים בפיצויים בהסכמי פשרה בשיעור של עשרות ומאות אלפי שקלים בגין חשיפתם למטרדים, אף כי לא הוכיחו ולא נדרשו להוכיח נזקים מיוחדים.

  3. "תביעה קבוצתית" לפי החוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות): עד חקיקת חוק התובענות הייצוגיות ב-2006, היה החוק למניעת מפגעים סביבתיים אחד מן החוקים הספציפיים שאפשרו הגשת תביעות ייצוגיות על פי העילה המנויה בו. גם אחרי חקיקת חוק תובענות ייצוגיות לא בוטל הסעיף הנ"ל בחוק מניעת מפגעים, אלא שהמינוח שונה מ"תביעה ייצוגית" ל"תביעה קבוצתית". בעיקרו של דבר, זו עדיין תביעה ייצוגית, בה תובע יחיד מקבל אישור לייצג קבוצה בלתי מסוימת של נפגעים, אבל בתביעה לפי חוק זה, המוגשת לבית משפט השלום, אפשר לקבל סעד של מניעה והסרת המפגע בלבד, ולא פיצוי כספי. בכל זאת, יש מספר יתרונות לבחירה במסלול זה, למשל שהתובע אינו נדרש לבקש מביהמ"ש שיכיר בתביעתו כקבוצתית/ייצוגית, אלא הנתבע – אם הוא מתנגד לכך – נדרש לעתור לביהמ"ש בבקשה שהתביעה לא תוכר כקיבוצית. זה הבדל משמעותי. יתרון נוסף הקשור למסלול זה נובע מכך שלפי חוק תובענות ייצוגיות, שאתייחס אליו מיד, קובע שלא ניתן להגיש תביעה ייצוגית כנגד המדינה או רשויותיה (למעט בעניינים מצומצמים מאוד, שאינם מפגעים סביבתיים); החוק למניעת מפגעים (תביעות אזרחיות), אינו כולל מגבלה כזו.

  4. תביעה ייצוגית לפי חוק התובענות הייצוגיות: כאשר נחקק חוק התובענות הייצוגיות ב-2006, נקבע בפריט 6 לתוספת שלו, כי אחת מן התביעות שבקשר אליה ניתן להגיש בקשה לאישור התביעה כייצוגית, הינה "תביעה בקשר למפגע סביבתי נגד גורם המפגע".הכנה תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית: הכוח של רבים להילחם במפגעים סביבתיים

מהי תביעה ייצוגית?

מוסד התובענה הייצוגית הוא כלי משפטי ייחודי המאפשר לאדם אחד, המכונה "תובע ייצוגי", לייצג קבוצה שלמה של אנשים שנפגעו מאותו מפגע. זהו חריג לכלל לפיו כל אדם זכאי לבקש מבית המשפט סעד רק בקשר לעניינו הפרטי ולנזק שנגרם לו עצמו.

בתביעה ייצוגית, אם הבקשה תאושר, תנוהל התובענה בשם ועבור כל חברי הקבוצה, גם אם אינם צד ישיר לתובענה בבית המשפט. הקבוצה תהיה בדרך כלל גדולה, אפילו מאוד, וכמעט תמיד בלתי מסוימת. כלומר, התובעים המיוצגים לא יזוהו בשמם או בתוארם אלא לפי שיוכם המהותי לקבוצה שהוגדרה.

מתי כדאי להגיש תביעה ייצוגית?

בדרך כלל תביעות ייצוגיות יעסקו בנזק שהוא קטן מכדי שלאדם אחד יהיה כדאי להגיש לבית המשפט תביעה בגינו. לכן, מוסד התובענה הייצוגית כולל תמריץ להגשת התביעה: אם יזכה התובע בתביעתו, יהיו הוא ובא כוחו זכאים לגמול מיוחד מאת הנתבע, שלעתים, מותנה בהיקף הסעד שנפסק, יהיה בשיעור גבוה מאוד. בדרך זו מטפלת התביעה הייצוגית בתחומים שאחרת לא היו זוכים למענה: מניעה והרתעה מפני ניצול כוחם העדיף של גופים גדולים, בעניינים שבהם הנזק ללקוח היחיד קטן מכדי שייצא למלחמה משפטית.


דוגמאות למפגעים סביבתיים המתאימים לתביעה ייצוגית

שוו בנפשכם אזרח הנפגע מרעשי תחבורה שהתעצמו ליד ביתו, או מזיהום הנגרם ע"י מפעל או ממקור מים שזוהם ע"י מזהם. הפגיעה אינה ייחודית לו, אלא משותפת לציבור גדול מאוד. כל כך גדול עד שקשה, אולי אף בלתי אפשרי, לאגד את הנפגעים לתביעה אישית קבוצתית. הפתרון יהיה בהגשת תביעה אישית עם בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית. במסגרת תביעה כזו, אם תאושר, ניתן יהיה לתבוע הן סעד לתיקון או הסרת המפגע והן פיצוי כספי לחברי הקבוצה.בחינה של מפגעים סביבתיים

החלטה מהפכנית בתחום התביעות הייצוגיות בגין מפגעים סביבתיים

בהחלטה מהפכנית שניתנה בבית המשפט המחוזי בחיפה במסגרת ת.א 36568-07-19 עמותת אזרחים למען הסביבה נ' אלקון, נקבע כי האופי הייחודי של תביעות ייצוגיות בענייני סביבה, מאפשר את הגשתה וניהולה גם עבור נזקי גוף שנגרמו לחברי הקבוצה עקב חשיפה מתמשכת לחומרים מזהמים. זוהי כאמור החלטה מהפכנית, כיוון שנזקי הגוף משתנים בין תובע לתובע, ובדרך כלל אחד מהשיקולים להכרה בתביעה כייצוגית הוא שהשאלות הנוגעות לחברי הקבוצה והסעדים שהם זכאים להם, יהיו זהים, או לפחות דומים מאוד. יש בכך כדי להדגים את החשיבות שמייחס בית המשפט לכוח ההרתעה של תביעות ייצוגיות בענייני סביבה. ימים יגידו אם החלטה זו תאומץ כהלכה מחייבת בבית משפט העליון, ובאיזה מידה יהיה לכך תמריץ להגשת תביעות ייצוגיות בענייני איכות סביבה, שהיא כלי רב עוצמה, שהשימוש בו עדיין בחיתוליו.


אל תוותרו על הזכות שלכם לסביבה נקייה ובריאה!

7 צפיות

Comments


bottom of page