top of page

אגודות שיתופיות

עו״ד ניר ברזל

יליד 1968. 

תואר ראשון בוגר במשפטים, בהצטיינות, אוניברסיטת חיפה, 1996.

תואר שני מוסמך במשפטים וטכנולוגיה, אוניברסיטת חיפה, 2009.

מתמחה בתחומים הנוגעים לאגודות שיתופיות וכן במשפט מסחרי, תשתיות ומכרזים. עוסק גם במשפט מנהלי, זכויות יוצרים וקנין רוחני.

מייצג מושבים וחברי מושבים וכן שורה של חברות ועסקים מתחומי התשתיות, התעשייה והשרותים. בעבר - מרצה למשפט חוקתי בסמינר אורנים.

עו"ד ברזל משמש כבורר מטעם רשם האגודות השיתופיות וממונה ע"י בתי המשפט לשמש מנהל עזבון ואפוטרופוס בתיקי נחלות, עומד מאחורי פסקי דין מנחים וחדשניים בנוגע לסוגיית הבן הממשיך, הסדרים לפי חוק גל וסמכויות רשם האגודות השיתופיות, וכן בתחום דיני המקרקעין ודיני עבודה.

NirBarzelLawyer02.jpg
bottom of page