אגודות שיתופיות

בוררויות ובעל תפקיד >


המומחיות והמוניטין של עו"ד ניר ברזל בתחום האגודות השיתופיות הובילו למינויו כבורר מטעם רשם האגודות השיתופיות בסכסוכים שבין חברי מושבים למושבים. התקנונים של מרבית האגודות השיתופיות בארץ כוללים סעיף בוררות, במקרים של סכסוכים בין חברים לאגודה או בין חברים לחברים בקשר לעסקי האגודה. במרבית המקרים, סעיף הבוררות כולל הפנייה לרשם האגודות השיתופיות, הרשאי לברר את הסכסוך בעצמו או להפנותו לבורר מטעמו. עו"ד ברזל נכלל ברשימת הבוררים הנ"ל זה למעלה מ-10 שנים, עם התמחות בסכסוכי נחלות במושבים ומחלוקות הנוגעות למים ותשתיות. הליך הבוררות, המתקיים במשרדו של עו"ד ברזל, הינו הליך שיפוטי לכל דבר, הכולל כתבי טענות, תצהירים, דיון הוכחות וסיכומים. הבורר מוסמך להכריע כפי שנראה לו צודק ונכון ו"לפי מיטב השפיטה", אך מטבע הדברים, כאשר מדובר בבורר שהוא משפטן, ההכרעה הינה משפטית. לצדדים נתונה זכות להשיג על פסק הבורר בפני רשם האגודות השיתופיות. אם גם פסקו של הרשם אינו מקובל עליהם, הם רשאים לעתור כנגדו לבג"צ, בעילות מוגבלות. במקרים אחרים מונה עו"ד ברזל על ידי בתי משפט למשפחה לבעל תפקיד הפועל לצד בית המשפטי כמסייע בסכסוכי נחלות. באחד המקרים, שבו מונה עו"ד ברזל לאפוטרופוס לדין לחסוי, הדגיש ביהמ"ש כי מינויו של עו"ד ברזל לתפקידו נעשה על רקע "מומחיותו ועיסוקו" וציין כי "אין חולק שכישוריו המשפטיים והאישיותיים תרמו לפתרון הסכסוך" (ת"ע 48639-07-12).

 

מים, תשתיות ומכרזים

בוררויות ובעל תפקיד >


המומחיות והמוניטין של עו"ד ניר ברזל בתחום האגודות השיתופיות הובילו למינויו כבורר מטעם רשם האגודות השיתופיות בסכסוכים שבין חברי מושבים למושבים. התקנונים של מרבית האגודות השיתופיות בארץ כוללים סעיף בוררות, במקרים של סכסוכים בין חברים לאגודה או בין חברים לחברים בקשר לעסקי האגודה. במרבית המקרים, סעיף הבוררות כולל הפנייה לרשם האגודות השיתופיות, הרשאי לברר את הסכסוך בעצמו או להפנותו לבורר מטעמו. עו"ד ברזל נכלל ברשימת הבוררים הנ"ל זה למעלה מ-10 שנים, עם התמחות בסכסוכי נחלות במושבים ומחלוקות הנוגעות למים ותשתיות. הליך הבוררות, המתקיים במשרדו של עו"ד ברזל, הינו הליך שיפוטי לכל דבר, הכולל כתבי טענות, תצהירים, דיון הוכחות וסיכומים. הבורר מוסמך להכריע כפי שנראה לו צודק ונכון ו"לפי מיטב השפיטה", אך מטבע הדברים, כאשר מדובר בבורר שהוא משפטן, ההכרעה הינה משפטית. לצדדים נתונה זכות להשיג על פסק הבורר בפני רשם האגודות השיתופיות. אם גם פסקו של הרשם אינו מקובל עליהם, הם רשאים לעתור כנגדו לבג"צ, בעילות מוגבלות. במקרים אחרים מונה עו"ד ברזל על ידי בתי משפט למשפחה לבעל תפקיד הפועל לצד בית המשפטי כמסייע בסכסוכי נחלות. באחד המקרים, שבו מונה עו"ד ברזל לאפוטרופוס לדין לחסוי, הדגיש ביהמ"ש כי מינויו של עו"ד ברזל לתפקידו נעשה על רקע "מומחיותו ועיסוקו" וציין כי "אין חולק שכישוריו המשפטיים והאישיותיים תרמו לפתרון הסכסוך" (ת"ע 48639-07-12).

 

תביעות סביבה ורעש

O aplicativo é gratuito?


Sim, qualquer pessoa com um dispositivo suportado pode baixar o aplicativo gratuitamente e começar a usá-lo. Além disto, não apresentamos propagandas no aplicativo.
O aplicativo precisa de internet para funcionar?


Sim, o aplicativo funciona somente quando o celular está conectado à internet.
Como posso baixar o aplicativo?


Baixa o aplicativo é muito fácil, basta clicar no link abaixo referente ao sistema operacional do seu celular. IOS Android
Como posso ajudar?


Ótima pergunta! Você pode nos ajudar das seguintes maneiras: - Baixando e usando o aplicativo - Compartilhando a reflexão do dia com outras pessoas - Fazendo avaliações do aplicativo nas lojas - Orando por nós e por essa obra para que ela alcance muitas vidas promovendo salvação e edificação da Igreja de Cristo

 

משפט מסחרי ומקרקעין

תביעות עובדי מדינה >


העניין שנדון והוכרע בתיק עב' 8764/04 אלדן ואח' נ' משרד החקלאות, היה הפרשה הראשונה מני רבות שבה ייצגתי עובדים בשירות ציבורי כנגד המדינה. ליאור אלדן ועוד עשרות אחרים עבדו פפקחים ביחידה לפיקוח על הצומח והחי במשרד החקלאות (יחידת הפיצו"ח). יחידה זו הוקמה לאחר הסכמי אוסלו, כיחידה זמנית שנועדה לפקח על מעבר סחורה חקלאית משטחי הגדה המערבית ועזה לישראל. עובדי היחידה, כמו עובדים רבים אחרים בשירת המדינה, נקלטו על פי "חוזה אישי מיוחד", המתחדש מדי שנה, דהיינו – ללא תקן וללא קביעות. כמו הרבה דברים זמניים, שירותם של עובדי הפיצו"ח התארך והתקבע, אך מעמדם לא השתנה. כאשר פנו אליי, הגשנו תובענה כנגד המדינה להכיר בהם כעובדים מן המניין וכן לחייב את המדינה להעניק את הזכויות הנלוות לכך. במהלך ניהול התביעה הגיעה המדינה, באמצעותי, להסדר קיבוצי עם העובדים, על פיו הושוו תנאיהם בשירות לאלו של עובדים מן המניין. הקושי נותר לגבי זכויות עבר של אותם עובדים שפרשו מן השירות לפני עשיית ההסדר. בעניינם של עובדים אלה לא היה מנוס מהכרעה. כיוון שעובדים אלו כבר פרשו מן השירות, לא היה צורך עוד בהכרעה לגבי מעמדם, אך פסק הדין הכיר בזכאותם לקבלת גמול על עבודה בשעות נוספות, ומשמעות הדברים היתה פיצוי של כ-100,000 ₪ לכל אחד מהם. בפסה"ד נדחו טענות המדינה כאילו עובדי הפיצו"ח שירתו במשרת אמון שאינה מזכה בגמול שעות נוספות וגם טענתה האחרת של המדינה, לפיה כיון שהעובדים הועסקו ב"חוזה מיוחד" שזיכה אותם בשכר גבוה יחסית, הם אינם זכאים בנוסף לגמול שעות נוספות. פסה"ד בעניין ליאור אלדן ואח' כולל מספר קביעת עקרוניות, למשל ששכר גבוה לפי חוזה מיוחד איננו בהכרח מיטיב עם העובד ולכן איננו פוטראת המדינה מתשלום שעות נוספות. כן נקבע כי העובדה שהעבודה מבוצעת מחוץ למשרדים אינה מובילה להיעדר פיקוח ע"י המעביד ואינה פוטרת את המעביד מתשלום שעות נוספות. פסה"ד נחשב עד היום לאחד מפסקי הדין המנחים בעניין החלת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדים בכלל, ועלעובדים בשירות המדינה בפרט. בעקבות פסה"ד בעניין אלדן ואח, ייצגתי קבוצות של עובדי מדינה במאבקים על זכויויתיהם. כך למשל בסע"ש 24879-04-13 שדמי ואח' נ' משרד המשפטים, ייצגתי שמאים במשרד המשפטים בתביעה להכרה בזכויות לפנסיה תקציבית, במקום הפנסיה הצוברת שעמדה לזכותם. אותם שמאים נקלטו לשירות המדינה באמצעות קבלני משנה (כגון חברת "עמידר") ואח"כ בחוזים אישיים, ורק אחרי עשרות שנים זכו לתקן המיוחל. אלא שכאשר זכו לתקן כזה, כבר נקלטו לפי הסדרי פנסיה צוברת, כנהוג באותו מועד ואילך, ולא לפי הסדר פנסיה תקציבית. ההפרש הכספי בין שני סוגי הפנסיות, הגיע במועד פרישתם למאות אלפי שקלים. לאחר הגשת התביעה, הסכימה המדינה להתפשר עם השמאים ולמעשה הכירה במלוא זכויותיהם. ע"פ הסכם הפשרה, במועד פרישתם זכו השמאים, נוסף לתשלומים מקרן הפנסיה הצוברת שלהם, בהשלמות מקופת המדינה שהעמידו את שווי הפנסיה שלהם על הסכום שהיה מגיע להם לפי חוק שירות המדינה (קצבאות). בעניין אחר ייצגתי בוחני נהיגה ממשרד התחבורה בשורה של נושאים הקשורים לפרישתם משירות המדינה, בעקבות רפורמת ההפרטה של מבחני הנהיגה אשר יושמה ב-2018. בין היתר פעלתי להכיר בכך שתקופות השירות של בוחנים בשירות המדינה יוכרו לצורך מענק הפרישה המכסימלי, גם אם מדובר בעובדים שלא הועסקו בהכרח בוחני נהיגה במשך כל התקופה, אלא הועסקו תקופה קודמת במשרד אחר בשירות המדינה. גם כאן מדובר היה בהטבה שמשמעותה מאות אלפי שקלים, וגם כאן המדינה העדיפה להתפשר איתנו ולהימנע מפסק דין מכריע (סע"ש 57818-06-18 שוגן ניאז נ' מדינת ישראל).

 

חברות ודיני עבודה

תביעות עובדי מדינה >


העניין שנדון והוכרע בתיק עב' 8764/04 אלדן ואח' נ' משרד החקלאות, היה הפרשה הראשונה מני רבות שבה ייצגתי עובדים בשירות ציבורי כנגד המדינה. ליאור אלדן ועוד עשרות אחרים עבדו פפקחים ביחידה לפיקוח על הצומח והחי במשרד החקלאות (יחידת הפיצו"ח). יחידה זו הוקמה לאחר הסכמי אוסלו, כיחידה זמנית שנועדה לפקח על מעבר סחורה חקלאית משטחי הגדה המערבית ועזה לישראל. עובדי היחידה, כמו עובדים רבים אחרים בשירת המדינה, נקלטו על פי "חוזה אישי מיוחד", המתחדש מדי שנה, דהיינו – ללא תקן וללא קביעות. כמו הרבה דברים זמניים, שירותם של עובדי הפיצו"ח התארך והתקבע, אך מעמדם לא השתנה. כאשר פנו אליי, הגשנו תובענה כנגד המדינה להכיר בהם כעובדים מן המניין וכן לחייב את המדינה להעניק את הזכויות הנלוות לכך. במהלך ניהול התביעה הגיעה המדינה, באמצעותי, להסדר קיבוצי עם העובדים, על פיו הושוו תנאיהם בשירות לאלו של עובדים מן המניין. הקושי נותר לגבי זכויות עבר של אותם עובדים שפרשו מן השירות לפני עשיית ההסדר. בעניינם של עובדים אלה לא היה מנוס מהכרעה. כיוון שעובדים אלו כבר פרשו מן השירות, לא היה צורך עוד בהכרעה לגבי מעמדם, אך פסק הדין הכיר בזכאותם לקבלת גמול על עבודה בשעות נוספות, ומשמעות הדברים היתה פיצוי של כ-100,000 ₪ לכל אחד מהם. בפסה"ד נדחו טענות המדינה כאילו עובדי הפיצו"ח שירתו במשרת אמון שאינה מזכה בגמול שעות נוספות וגם טענתה האחרת של המדינה, לפיה כיון שהעובדים הועסקו ב"חוזה מיוחד" שזיכה אותם בשכר גבוה יחסית, הם אינם זכאים בנוסף לגמול שעות נוספות. פסה"ד בעניין ליאור אלדן ואח' כולל מספר קביעת עקרוניות, למשל ששכר גבוה לפי חוזה מיוחד איננו בהכרח מיטיב עם העובד ולכן איננו פוטראת המדינה מתשלום שעות נוספות. כן נקבע כי העובדה שהעבודה מבוצעת מחוץ למשרדים אינה מובילה להיעדר פיקוח ע"י המעביד ואינה פוטרת את המעביד מתשלום שעות נוספות. פסה"ד נחשב עד היום לאחד מפסקי הדין המנחים בעניין החלת חוק שעות עבודה ומנוחה על עובדים בכלל, ועלעובדים בשירות המדינה בפרט. בעקבות פסה"ד בעניין אלדן ואח, ייצגתי קבוצות של עובדי מדינה במאבקים על זכויויתיהם. כך למשל בסע"ש 24879-04-13 שדמי ואח' נ' משרד המשפטים, ייצגתי שמאים במשרד המשפטים בתביעה להכרה בזכויות לפנסיה תקציבית, במקום הפנסיה הצוברת שעמדה לזכותם. אותם שמאים נקלטו לשירות המדינה באמצעות קבלני משנה (כגון חברת "עמידר") ואח"כ בחוזים אישיים, ורק אחרי עשרות שנים זכו לתקן המיוחל. אלא שכאשר זכו לתקן כזה, כבר נקלטו לפי הסדרי פנסיה צוברת, כנהוג באותו מועד ואילך, ולא לפי הסדר פנסיה תקציבית. ההפרש הכספי בין שני סוגי הפנסיות, הגיע במועד פרישתם למאות אלפי שקלים. לאחר הגשת התביעה, הסכימה המדינה להתפשר עם השמאים ולמעשה הכירה במלוא זכויותיהם. ע"פ הסכם הפשרה, במועד פרישתם זכו השמאים, נוסף לתשלומים מקרן הפנסיה הצוברת שלהם, בהשלמות מקופת המדינה שהעמידו את שווי הפנסיה שלהם על הסכום שהיה מגיע להם לפי חוק שירות המדינה (קצבאות). בעניין אחר ייצגתי בוחני נהיגה ממשרד התחבורה בשורה של נושאים הקשורים לפרישתם משירות המדינה, בעקבות רפורמת ההפרטה של מבחני הנהיגה אשר יושמה ב-2018. בין היתר פעלתי להכיר בכך שתקופות השירות של בוחנים בשירות המדינה יוכרו לצורך מענק הפרישה המכסימלי, גם אם מדובר בעובדים שלא הועסקו בהכרח בוחני נהיגה במשך כל התקופה, אלא הועסקו תקופה קודמת במשרד אחר בשירות המדינה. גם כאן מדובר היה בהטבה שמשמעותה מאות אלפי שקלים, וגם כאן המדינה העדיפה להתפשר איתנו ולהימנע מפסק דין מכריע (סע"ש 57818-06-18 שוגן ניאז נ' מדינת ישראל).

 

בוררות

בוררויות ובעל תפקיד >


המומחיות והמוניטין של עו"ד ניר ברזל בתחום האגודות השיתופיות הובילו למינויו כבורר מטעם רשם האגודות השיתופיות בסכסוכים שבין חברי מושבים למושבים. התקנונים של מרבית האגודות השיתופיות בארץ כוללים סעיף בוררות, במקרים של סכסוכים בין חברים לאגודה או בין חברים לחברים בקשר לעסקי האגודה. במרבית המקרים, סעיף הבוררות כולל הפנייה לרשם האגודות השיתופיות, הרשאי לברר את הסכסוך בעצמו או להפנותו לבורר מטעמו. עו"ד ברזל נכלל ברשימת הבוררים הנ"ל זה למעלה מ-10 שנים, עם התמחות בסכסוכי נחלות במושבים ומחלוקות הנוגעות למים ותשתיות. הליך הבוררות, המתקיים במשרדו של עו"ד ברזל, הינו הליך שיפוטי לכל דבר, הכולל כתבי טענות, תצהירים, דיון הוכחות וסיכומים. הבורר מוסמך להכריע כפי שנראה לו צודק ונכון ו"לפי מיטב השפיטה", אך מטבע הדברים, כאשר מדובר בבורר שהוא משפטן, ההכרעה הינה משפטית. לצדדים נתונה זכות להשיג על פסק הבורר בפני רשם האגודות השיתופיות. אם גם פסקו של הרשם אינו מקובל עליהם, הם רשאים לעתור כנגדו לבג"צ, בעילות מוגבלות. במקרים אחרים מונה עו"ד ברזל על ידי בתי משפט למשפחה לבעל תפקיד הפועל לצד בית המשפטי כמסייע בסכסוכי נחלות. באחד המקרים, שבו מונה עו"ד ברזל לאפוטרופוס לדין לחסוי, הדגיש ביהמ"ש כי מינויו של עו"ד ברזל לתפקידו נעשה על רקע "מומחיותו ועיסוקו" וציין כי "אין חולק שכישוריו המשפטיים והאישיותיים תרמו לפתרון הסכסוך" (ת"ע 48639-07-12).

יצירת קשר

:טלפון

 04-8673513

:פקס

רחוב העצמאות 43, חיפה

:כתובת

:משרד

:עו״ד ניר ברזל

עיצוב אתר: טל ברימר 052-3464838

משרד עו״ד ניר ברזל 2019 ©